Известната режисьорка започна репетициите по новата постановка „Тютюн“ от Димитър Димов. Тя е част от юбилейната програма за 100-годишнината на Дрматичен театър „Стоян Бъчваров“. По този повод Виолета Тончева от ТПМЦ - Варна разговаря с нея.

"ТЮТЮН"
от Димитър Димов
Драматургичен вариант Юрий Дачев
Режисьор Бина Харалампиева
Сценография и костюми Свила Величкова и Ванина Цандева
Композитор Асен Аврамов
Асистент режисьор Владимира Иванова

В ролите:
ИРИНА - Диана Димитрова
БОРИС МОРЕВ - Калин Врачански
СТЕФАН КОСТОВ - Пламен Димитров
ПЕТЪР СПИРИДОНОВ (ТАТКО ПИЕР) - Свилен Стоянов
МАРИЯ - Христина Джурова
ФОН ГАЙЕР - Стоян Радев
Г-ца ДИТРИХ - Веселина Михалкова
ЛИХТЕНФЕЛД - Валентин Митев
ПРАЙБИШ - Николай Божков
ЗАРА - Александра Майдавска
БИМБИ - Николай Кенаров
ПАВЕЛ МОРЕВ - Ивайло Иванов
КРИСТЕЛО - Юлияна Чернева

-Как тръгна „Тютюн“, г-жо Харалампиева?
-Така тръгна, че ми се иска и така да завърши.
-Хубаво?
-Да. „Тютюн“ тръгна с много смислена среща между мен и актьорите. Репетираме на маса, днес е последният ден на маса, утре сме вече на сцена. Изпълнени сме с очаквания и понеже аз съм малко суеверна, не ми се иска да говоря предварително.
-От началото знаехте, че Юрий Дачев ще прави драматургията, а Калин Врачански ще бъде Борис Морев. Трудно ли избрахте Ирина?
-Ирина е много сложна роля. Не беше лесно, но мисля че изборът е качествен и се надявам Диана Димитрова да направи интересен образ. Стоян Радев ще бъде добър като Фон Гайер... Фон Гайер не е отрицателна роля, той е особен тип герой и Стоян, убедена съм, ще се справи.
-Пожелавате си...
-Пожелавам си срещата ми с „Тютюн“ и Варненския театър да бъде ползотворна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.