Пурпурна боя, датираща от времето на библейския цар Давид, бе идентифицирана върху тъкан от израелски археолози, предаде Би Би Си. Казват, че по онова време тази боя е била по-ценна от златото и била признак на царственост.

За първи път в региона намират текстил с такъв цвят от този период. Експертът от израелската служба за опазване на антиките д-р Нама Сукеник нарече находката „много въодушевяваща и важна“.

Парчето текстил било отрито при изкопни дейности в долината Тимна, на около 220 км южно от Ерусалим.

Находката била открита от място, наричано Хълма на робите в долината Тимна в Израел, уточнява БНР.

„В древността пурпурните одежди са свързвани с аристокрацията, със свещениците и, разбира си, с царските особи“, каза д-р Сукеник. „Великолепният нюанс на пурпурния цвят, фактът, че не избледнява и трудностите в производството на багрилото, което се извличало в минимални количества от вид морски охлюв – всичко това го прави най-ценната боя, често пъти по-скъпа от злато.“

Пурпурния цвят е споменат в Стария и Новия завет на Библията, включително в дрехи, носени от крал Давид, крал Соломон и Исус. Текстилът с боята бил изровен от място, известно като Хълма на робите.

„Цветът незабавно привлече вниманието ни, но ни беше трудно да повярваме, че сме открили истински пурпур от толкова древен период“, каза проф. Ерез Бен-Йосеф от факултета по археология на Телавивския университет.

Досега пурпурен цвят е откриват по черупки на морски охлюви, парчета керамика, но не и върху боядисана тъкан. Въглеродното датиране на фрагмента показало, че той е от около 1000 години преди Христа, приблизително от предполагаемия период на управление на крал Давид, след който на трона се качва синът му Соломон.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.