Снимка: Facebook/Energo-Pro

На 12.09.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, ул. Ген.Петър Кюркчиев 3,5,7, ул. Дойран 18,20,22,24,26,28,30,32, ул. Кирил Шиваров 1, 2,4,6,6,8,10, ул.Селиолу 33,35.37,39, ул.Христина Морфова 1,3,5,7,9, ул. Отец Паисий 58,60, ул. Прилеп 1,3,5,7,9,11, Стадион Спартак-тенис кортове.

На 12.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, карето м/у бул. Осми Приморски Полк, ул. Цимерман,ул. Цар Асен,и ул. Генерал Столетов; както и в карето м/у ул.Битоля-2,4,6,8,10,12,14,16., ул. Брегалница-4,6.ул.Илинден-3,5,7,9, ул. Дойран-5.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на ТП 299;1042;401.

На 12.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: карето м/у бул. Осми Приморски Полк, ул. Капитан Рончевски, ул. Любен Каравелов, ул. Сава Радулов.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на ТП474;83;419.

На 12.09.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна - вилна зона м-ст Кочмар, част от м-ст Сълзица, част от м-ст Планова, част от кв. Възраждане.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН в района така, че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в посочените райони.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Щипско.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Брестак – абонатите, електрозахранени от МТП 5.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Петров дол - абонатите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Болярци - ул. 1-ва, ул. 2-ра, ул. Жеравна, ул. 7-ма, ул. 5-та, ул. 8-ма, ул. 9-та, ул. 10-та, ул. Васил Левски, електрозахранени от МТП 2.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Рояк.

На 12.09.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрино – централната част.

В периода 12.09.2022 - 16.09.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Доброплодно - абонатите, електрозахранени от МТП 6.

На 12.09.2022 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Добротич – ТП 5 /ПС/; ТП 1 ; ТП 2 ; с. Ветрино – ТП Кариера Ескана, ТП 2 ДЗС, ТП ПС Момчилово , ТП 4 .ТП 6.МТП 7 .ТП 16 ТПК.; с. Средно село – ТП 1 и ТП 2 ; с. Момчилово – ТП 1 и ТП 2 ;.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на с. Искър , с. Михалич .

На 12.09.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от гр. Девня – ТП 2, ТП 4, ТП 5 и ТП 22 - ВиК Варна ООД, вкл. училище СУ Васил Левски и общежитито на ул.Бузлуджа, ул.Брезник, ул.Иван Вазов, ул.Лозарска, ул.Митко Палаузов, ул.Оборище, ул.Пирин, ул.Плевен, ул.Плиска, ул.Първи май, ул.Сливница, ул.Стефан Караджа, ул.Тракия, ул.Хъшове, ул. Шипка, ул.Янтра, ул.Христо Боте, ул.Перущица и ул.Райко Даскалов, ул.Габрово, ул.Осми март, ул.Цар Калоян, ул.Райко Д аскалов, ул.Христо Ботев, ул.Царевец, ул.Янтра, ул.Дунав и ул.Перущица.

На 12.09.2022 от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Девня.

В периода 09.09.2022 - 16.09.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червенци. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в селото.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.