Закупуването на билети за градския транспорт на Варна се осъществява само от машините в превозните средства и по спирките. Кондуктори в автобусите и тролейбусите няма да има.

Това стана факт след решение на местния парламент от 16 декември миналата година и от 1 януари влезе в сила. 

Така бяха въведени и нови билети за градския транспорт.

Това стана възможно с новата Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна, която беше приета на заседанието.

Tаксуването се осъществява според времетраенето на пътуването, а не според изминатото разстояние. Затова се въвеждат времеви билети на цени от 1,50 и 1,80 лв. Пътниците ще могат да ги използват в рамките съответно на 90 и 120 минути с неограничен брой прикачвания по всички линии.

Друга новост е целодневният билет. Срещу сумата от 4 лв. жителите и гостите на града могат да се возят в градския транспорт в рамките на 24 часа.

Билетът от 1 лв. се запазва и с него хората ще могат да пътуват в рамките на един час. Същите засега остават и цените на абонаментните карти.

В резултат на въведената автоматизирана система билетите и картите ще се два вида – на хартиен носител и електронни. Те ще могат да се купят от машините за продажба на билети в превозното средство и по спирките, както и от пунктовете за продажба и зареждане на карти и от разпространители по договор с Община Варна.

Ползващите електронна предплатена карта ще имат 1 пътуване бонус при заредени в картата 10 лв., т.е. 11 часа времепътуване. Картата ще може да се зарежда с различна сума, но на всеки 10 лв. ще се получава 1 допълнително пътуване в рамките на 1 час. Това означава, че при заредени 20 лв. бонусът ще е 2 пътувания, при 30 лв. – 3 пътувания и т.н.

Превозните документи ще се използват за всички линии от обществения транспорт на територията на общината, както и в крайградските автобусни линии от транспортната схема - до с. Тополи, с. Константиново, с. Казашко, с. Звездица, с. Каменар, както и курортен комплекс "Златни пясъци", местност "Корабостроител" /Крушките/, местност "Аладжа манастир“ и междуобщинската автобусна линия № 409.

В случаите на неработеща машина за продажба на билети в автобуса/пролейбуса шофьорът ще издава т. нар. извънреден билет за пътуване (системен бон). На документа ще има посочено времетраене, през което ще са разрешени неограничени прекачвания на други превозни средства.

В новата наредба са регламентирани и условията за пътуване в градския транспорт. Всеки пътник има право да превозва безплатно до 2 броя ръчен багаж, включително музикални инструменти, като сборът на трите измерения за всеки от тях не трябва да надвишава 140 см. Багаж с по-големи размери или над допустимия брой се таксува като свръхбагаж поотделно с билет.

Проверката за редовността на пътниците ще се извършва от служители на ОП "ТАСРУД“ към община Варна на длъжност "Контрольори по редовността на пътниците". Те ще се легитимират със служебна карта със снимка. Проверката ще се извършва с контролно устройство, което ще отчита срока на валидност на превозния документи.

Контрольорът има право да издава билет за нередовен пътник на стойност 30,00 лв. В случай, че пътникът откаже да закупи този билет, той ще бъде задължен да слезе на следващата спирка и да му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Глобата по акта ще е 50,00 лв.

За всички категории пътници, които имат право на карти на преференциални цени от “Градски транспорт" ЕАД, условията за закупуването и ползването на картите не се променят.

Учащите, пенсионерите, хората с трайни увреждания и техните придружители ще продължат да получават и ползват картите си по досегашния ред. Същите ще продължат да се издават от “Градски транспорт" ЕАД – Варна, както и свободните абонаментни карти за гражданите, които желаят да ползват услугата.

Общинският съвет – Варна, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Градски транспорт“, даде съгласието си дружеството да тегли банков кредит в размер на 10 млн. лв. Предвижда се с част от средствата общинското дружество да изплати задълженията си към Националната агенция за приходите, за да може да кандидатства по предложените от държавата мерки за подкрепа на икономиката.

По време на заседанието през декември м. г., когато наредбата бе приета, стана ясно още, че от администрацията на кмета Иван Портних са отправили искане за целево финансиране от държавния бюджет за фирма "Градски транспорт“, защото Варна е сред общините, които биха искали да се осигури нормален превоз на пътници, но заради пандемията транспортните оператори трупат сериозни загуби и варненското дружество не прави изключение, съобщава "Varna24.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.