Моторист катастрофира в бетоновоз около административната сграда на ВиК-Варна, виждаме от снимката и кратния текст от фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

На място е пристигнала линейка и екип на КАТ-Варна. По първоначална информация при пристигането на Бърза помощ мотористът е бил контактен, съобщиха за медията ни от пресцентъра на полицията във Варна.

Тепърва ще станат ясни причините за инцидента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.