За бетонни съоръжения в морето, които са унищожили плажа под Международния дом на журналистите край Варна, сигнализираха в началото на август от Съюза на българските журналисти, съобщава Радио Варна.

На 3 август ръководството на СБЖ писмено уведомява областния управител на Област Варна - Марио Смърков, като прилагат и становище на експерти от Института по океанология към БАН за състоянието на морския плаж „Чайка-юг“ или, както варненци го наричат - „Журналист“.

Океанолозите категорично правят заключението, че „изграждането северно от плажа на пясъкозадържащи сткруктури, които не представляват хидротехнически съоръжения, а по-скоро подводни насипи (валове), напречни на брега, и най-вече изграденият през март 2021 година трети насип, е довело до пълно прекъсване на надлъжния седиментен поток към морския плаж „Чайка-юг“ и неговото практическо изчезване".

Според експертите, премахването на последния насип от март т.г., би трябвало да доведе до максимално реставриране на брега. Дали това ще е достатъчно, за да се възстанови нарушеният баланс на бреговите процеси, могат да покажат само бъдещи наблюдения на плажната ивица.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областната управа на Област Варна извършват съвместно оглед на място на съседния на плажа терен и на 12.08.2021 г. и изготвят констативен протокол с резултатите от проверката.

Със свое писмо от 16.08.2021 г. Марио Смърков уведомява за казуса служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, управителя на „Геозащита“ ЕООД“, директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, директора на РИОСВ – Варна, директора на Дирекция „Морска администрация – Варна“, кмета на община Варна и началника на Регионалната дирекция за национален и строителен контрол – Варна като моли за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност.

Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ съобщи за Радио Варна, че първоначалният сигнал за багер в морето е получен от единствения извън сезона служител в Дома на журналистите. Не е била поставена информационна табела, а опитите да се свържат по телефона със собственика на съседния терен са безуспешни. На телефонните позвънявания обаче отговаря технически ръководител на обекта, който ги уверява, че „всичко ще бъде наред и пясъкът ще се възстанови“.

„Пясъкът изчезна, заливът се заблатява и в момента е само камъни и мътна вода“, споделя с горчивина Снежана Тодорова. – „Плажовете в България са държавна собственост и ние искаме да бъде възстановено и запазено нещо, което принадлежи на всички... Като цяло съм много разочарована от това как изглежда Варна и в частност районът около „Журналист“, плажът „Кабакум“, пътят към „Трифон Зарезан“ – строителни отпадъци, грозна среда, мръсотия навсякъде и то в разгара на летния сезон! Как изобщо можем да посрещаме туристи така!?“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.