Организаторите на "Берлинале" обявиха, че от 2021 г. няма да има отделни категории за най-добър актьор и актриса, а ще се връчва една "Сребърна мечка" без значение какъв е полът на изпълнителя на роля. Така кинофестивалът в германската столица става първият от големите фестивали по света, който прави тази промяна.

За догодина се планира фестивалът от 11 до 21 февруари да бъде "присъствен", както преди пандемията, като наградите ще бъдат 8 на брой.

Освен голямата награда "Златна мечка", връчвана на продуцентите на най-добрия филм, ще има и 7 "Сребърна мечка". Две от тях вече ще са за най-добро изпълнение на водеща роля и за най-добро изпълнение в поддържаща роля.

"Вярваме, че като не правим повече това разделение, изпращаме сигнал за повече внимание и информираност в киносредите към спецификите на пола", казват ръководителите Мариет Рисенбек и Карло Шатриан.

Освен полово неутралните нови категории организаторите обявиха, че замразената през 2020 г. "Северна мечка на името на Алфред Бауер" повече няма да се връчва. Причината е, че са установени нови факти за историята на първия директор на фестивала по време на нацизма. Докладът на специална независима от организаторите група историци ще бъде представен след няколко седмици и публикуван.

Снимка: berlinale.de

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.