Белгия удължи срока на мярката за задължителен PCR тест и 7-дневна карантина при влизане в страната, съобщават от Министерството на външните работи.

Въведените в края на миналата година правила за пътуване до страната се продължават най-малко до 19 февруари.

Пристигащите в Белгия от рискови страни, включително България, граждани над 12 години, които нямат белгийско гражданство или статут на постоянно пребиваващи в страната, трябва да представят при пристигането си сертификат за отрицателен PCR тест от коронавирус, направен в рамките на не повече от 72 часа преди пристигането.

Контролът за отрицателен резултат от PCR тест за пътуващите със самолет се извършва още при чекиране и качване на борда на полети с крайна дестинация Белгия.

Признават се единствено отрицателни резултати от PCR тест, а не такива от бързи тестове за антиген или антитела.

Дания забранява пътническите полети до страната, съобщава МВнР.

Изключение се прави само за тези, в които гражданите са предоставили негативен тест за коронавирус.

Мярката влиза в сила от 17.00 часа днес и остава в сила до 17 януари включително, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.