Лятото вече е тук, а заедно с него и горещото време, което не е безопасно за здравето ни. Ето защо е необходимо да спазваме някои основни правила, предоставени от специалистите от БЧК.

1. Не стойте на слънце.

2. Обличайте се леко и със светли дрехи.

3. Поддържайте помещенията прохладни.

4. Избягвайте физическо натоварване.

5. Пийте достатъчно вода.

6. Не пийте алкохол.

7. Хранете се достатъчно.

8. Погрижете се за домашните любимци.

9. Разберете дали близките ви имат нужда от помощ.

10. Не оставяйте децата и домашните любимци в паркирани автомобили.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.