От ОД на МВР - Варна съобщиха, че 44-годишен мъж от варненското село Житница е влязал в класна стая и пребил съученик на сина си. Случката се разиграва на 12 март. Мъжът е ударил два пъти в лицето 14-годишен ученик.

След издирване извършителят на деянието, който е баща на ученик от училището, е установен и задържан за срок до 24 ч. Оказва се, че той вече е осъждан.

Материалите по случая са докладвани на прокурор от ТО - Провадия при Районна прокуратура – Варна. Образувано е бързо полицейско производство. След отпадане на основанието за задържане е освободен
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.