Бързият влак Варна - Мездра блъсна двама служители на БДЖ, единият от тях е загинал на място, съобщи БНТ. Фаталният инцидент е станал снощи около 22 часа на ЖП секция между гарите Телиш и Горни Дъбник, Плевенско. Влакът е потеглил в 16.35 ч. от Варна вчера.

Трагедията се случва по време на работа на подбивна машина, поддържаща железопътния път. Бързият влак помита техническия ръководител, който слиза от машината.

Машинистът предприема бързо спиране. Влакът спира на около 700 - 800 метра от мястото на удара. Вторият служител на БДЖ е откаран в болница с охлузвания и натъртвания, разказа инж. Бойчо Скробански от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и жп транспорт.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.