Снимка: БГНЕС

Близо 2 часа закъсня бързият влак от София за Варна, съобщиха от Министерството на транспорта, цитирано от БНР. Причината е свързана с ремонта, който се извършва на Централна гара София. Снощи е правен ремонт на компютърната централизация на жп-стрелките, имало е проблем, който е бил отстранен и той е причината за закъснението.

Според разписанието влакът тръгва от София в 22.00 часа и трябва да пристигне във Варна в 6.50 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.