Барокова музика ще звучи в три последователни вечери в рамките на Международния музикален фестивал “Варненско лято”, който се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна. От 14 до 16 септември в аулата на Икономическия университет ще бъдат представени ансамбли от Финландия, Австрия и Испания.

На 14 септември е гастролът на Бароковия оркестър на Хелзинки - една от знаковите формации за старинна музика в Европа и света. През последните 20 години музикантите са спечелили хиляди почитатели на барока със своите неочаквани и често провокативни интерпретации на познати произведения.

Във Варна изтъкнатите инструменталисти ще направят свой прочит на творби на Йохан Себастиан Бах, Карл Филип-Емануел Бах и Андреас Кирхоф. Диригент и солист е Аапо Хакинен – клавесин, солисти са цигуларите Марио Хосен и Река Силвай.

На 15 септември гостува “Il Concerto Viennese”, бароков ансамбъл, който изследва и изпълнява произведения, които са в пресечната точка между оркестрова и камерна музика. Формацията се състои от две цигулки, виола, виолончело, контрабас, флейта, чембало и трима певци. Основател на ансамбъла е Рудолф Леополд, който едновременно е диригент и виолончелист.

Във Варна ще бъде представен ансамбъл с произведението на Й. С. Бах “Кантата за кафето” и с инструментални пиеси от Бибер, Телеман и Хендел. Солисти са Мария Ладурнер - сопрано, Ян Петрика - тенор, Гюнтер Хаумер - бас.

На 16 септември е концертът на испанския ансамбъл за барокова музика “La Grande Chapelle”. Той е създаден през 2005 с цел да предложи нов прочит на големите вокални произведения на епохата от ХVI до XVIII в. Във Варна ще бъде представен в акапелна формация със съпровод на струнен инструмент от епохата – вихуела. Диригент е Алберт Рекасенс, артистичен директор на формацията.

В програмата ще прозвучат канцони и мадригали от времето на Испанския ренесанс. Ще чуем творби от композитора от XVI век Франсиско Гереро. Концертът се реализира с финансовата подкрепата на Acción Cultural Española (AC/E).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.