„През последните 15 години силно нашумя името Андреас Калкер и удивителното съединение хлорен диоксид (ХД). ХД е най-мощният селективен убиец на патогени и е слаб окислител с по-нисък електрически потенциал от здравата клетка. В Боливия е приет официално като средство срещу Ковид-19 с невероятната успеваемост от 100% дори при интубирани вече пациенти!
Наскоро излезе и официален докторат, който приключи вечната атака на СЗО срещу хлорния диоксид. В този документ научно се описва терапевтичното му действие. Същевременно в Гугъл могат да се открият патенти, свързани с успешното му приложение при третиране на култури от Хеликобактер пилори - бактерията, виновна за голяма част от проблемите със стомаха (язви, гастрити и дори по-тежки заболявания).
В България обаче ХД поема по друг път в стил „Балкански бизнес“.
Винаги има риск, когато човек закупува продукт през интернет пространството. Но когато подобен продукт е свързан с човешкото здраве, това може да бъде опасно. Заслужава ли си в името на печалбата да поставиш кръст на името и репутацията си пред потребителите?
За подобен случай ни алармира Георги Георгиев, наш редовен читател. По думите му става въпрос за предлагания за продажба в интернет биоцид, рекламиран като воден разтвор на хлорен диоксид.
През октомври м.г. на Георги му се налага да закупи такъв разтвор през интернет. В необятното пространство, където има доста търговци на този продукт, конкуренцията е голяма. Там попада във виртуалните магазини на диетолога Огнян Симеонов, а след това влиза и в сайта на Иван Лесев („МедБио“).
„Поръчах си една бутилка от сайта на Огнян Симеонов. Той го продава като ЦДС - водния разтвор на ХД. Същото лице е отпечатало на бутилките си номер на разрешително от МЗ 1436-1/10.12.2012, което липсва в регистъра за издадените от Министерство на здравеопазването разрешителни за производство и/или продажба на биоциди. Всъщност има разрешително с такъв номер, но то е за съвсем друга фирма...“ (Бел.ред. - Регистърът на разрешените биоциди е на адрес https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/05/14/biocidi-2.pdf).
След като го закупува и първоначално го опитва, Георги бързо осъзнава, че това е фалшификат и то доста опасен за здравето на хората. Вместо да му помогне за гастрит, разтворът директно го „удря“ в стомаха.
„Аз съм магистър по химия и веднага ми стана интересно какво представлява предложената в опаковката субстанция. Мои познати направиха изследвания в химични лаборатории и се оказва, че това е чиста киселина, а допълнително съдържа и сулфати. Специалистите казват, че тя се произвежда с pH1 и служи за почистване на големи водни площи от типа на басейни“, разказа той.
Георги е категоричен, че там, в доста по-голяма водна среда, субстанцията не е опасна, защото е предназначена за пречистване на вода в басейни и, ако някой погълне нищожно малко количество от нея, не е опасно. Но ако предлаганият продукт в опаковката бъде използван като лечебно средство, употребата му може да доведе до гастрит в стомаха, дори и да докара язва на лекуващия се.
„Когато по този повод започнахме да споделяме мнения в различни фейсбук групи, става ясно, че у нас се внасят от Нидерландия два компонента за направата на хлорен диоксид – натриев хлорит и натриев хидроген сулфат. В България тези два компонента ги смесват и ги продават уж като продукт на хлорен диоксид. Тук искам да подчертая, че истинският разтвор на ХД се прави по съвсем друг начин. Немският биофизик Андреас Калкер е разяснил достатъчно добре в сайта си технологията на получаване на воден разтвор от чист Хлорен диоксид - ЦДС (CDS) - с рН между 6 и 7.
След дълги и мъчителни търсения успях да се свържа с Огнян Симеонов и обясних, че това не е правилно и по този начин не трябва да заблуждава хората с това, което предлага на пазара. Но той не иска да разбере и продължава да продава опасния продукт” е категоричен Георги Георгиев.
Явно, в интерес на печалбата е недобросъвестното отношение на търговеца, защото има разрешително от МОСВ за производството на биоцид, който се предлага на пазара и като лекарствeно средство, а това е много опасно, дори граничи с престъпление. Някои хора дават луди пари, без дори да подозират, че могат да се отровят. Продажбите на тези продукти стават предимно в Интернет пространството.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.