Българският национален отбор по биатлон е поставен в изолация в германския зимен център Оберхоф след шест положителни проби за коронавирус, съобщиха от Международния съюз по биатлон (IBU). След напревените тестове на всички състезатели и членове на отборите, участвали в петия кръг от Световната купа, са открити осем положителни резултата.

От българската делегация заразени са Милена Тодорова, Даниела Кадева, Мария Здравкова, Благой Тодев и Димитър Герджиков, както и ваксмайсторът Стефани Попова. Другите положителни резултати са от тимовете на Япония и Чехия.

Това вади отбора от участие в смесените щафети в Оберхоф в неделя, като тепърва ще се уточни кога българският тим ще може да се включи в състезанията. За втори път от началото на сезона има случаи на заразени български биатлонисти след откриващия кръг в Контиолахти.

Тогава се стигна и до глоба за българската федерация.

В събота Тодорова завърши 24-а в преследването при дамите, а от мъжете най-напред беше Владимир Илиев - 27-и.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.