Децата от българско училище “Пейо Яворов“ в Милано създадоха свои стихотворения и разбраха как се съставя поетичен текст лично от италианския поет Алесандро Вила. Това обявиха на страницата си във Фейсбук от учебното заведение, съобщи БТА.

“Съставянето на един поетичен текст не е никак трудно и може да бъде е много забавно. Усещането за поезия се възпитава, както всяко друго умение. Да създадеш поезия, означава да играеш с думите, да играеш със звуците, да изразиш емоции, чувства и всичко, което те вълнува. Поезията свързва в едно емоциите и езика и това я прави особено ценна за нашите деца“, допълват от училището.

През 2016 г. Алесандро Вила е бил председател на поетичното жури на международния конкурс за поезия в Северна Италия „Младежи и Поезия-Триуджо“, става ясно от официалната страница на МВнР. В състезанието от години участват млади български поети от училища в България.

Българското училище в Милано започва работа на 12 януари 2014 година. Учебната му дейност е насочена към всички, които искат да научат български език и да се доближат до родните традиции и култура. Училището провежда обучение в присъствена, дистанционна и смесена форма. Желанието на децата и техните родители, както и на учебното заведение е да успее да им предадем основите на българския език, литературата, историята, географията, фолклора и народните танци. В него се обучават над 90 деца на възраст от 4 до 19 години. Учебните занятия се провеждат в неделя от 9:30 до 13:30 часа местно време в Милано.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.