Български ученици спечелиха един златен и четири бронзови медала от Европейската олимпиада по физика, която тази година се проведе онлайн в дните между 20 и 26 юли, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
Състезанието е било в два кръга - теоретичен и експериментален. За разлика от предишните издания, тази година за експерименталната част е използван софтуер, с чиято помощ участниците са симулирали данни, за да получат крайните резултати от два реални експеримента.
Работата на учениците е била наблюдавана през цялото време чрез видеовръзка от организаторите.
Нашият отбор е бил представен от петима първенци от националния кръг на олимпиадата по физика. Златен медал е успял да завоюва десетокласникът Александър Проданов от Природо-математическата гимназия "Никола Обрешков" в Казанлък. Бронзови отличия са спечелили Александър Илиев (11 клас), Иво Петров (12 клас) и Тодор Тодоров (12 клас) от Софийската математическа гимназия, както и Васил Николов (11 клас) от Първа частна математическа гимназия "Питагор" в София.
Ръководители на учениците са гл. ас. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на СУ и Георги Александров, който е студент и многократен медалист по физика, астрономия и астрофизика, уточнява БТА.

Снимка: novinata.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.