Старши помощник-командирът на научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“, с бордови номер 421 – капитан III ранг Радко Муевски, участва в курс по антарктическа навигация в гр. Буенос Айрес, Аржентина. Той е вторият представител на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, който взема участие в този курс, след командира на кораба – капитан II ранг Николай Данаилов.

Курсът е открит на 29 август 2022 г. от контраадмирал Марсело Тарапов, генерален директор за обучението във ВМС на Аржентина, и ще продължи до 19 септември 2022 г. На откриването присъства и посланикът на България в Аржентина – господин Стоян Михайлов. В курса участват военноморски офицери от Испания, Италия, Перу, Уругвай и Аржентина, както и капитани на пасажерски кораби, които плават в района на Антарктида.

Командването на ВМС и ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ отдават голямо значение на предварителната подготовка на екипажа и кораба за предстоящото първо антарктическо плаване през есента на тази година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.