Неназовани български банки са участвали в съмнителни преводи на средства в разрез с правилата срещу прането на пари. Това твърдят медии в Белгия, участвали в мрежата от разследващи журналисти, проверили поверителна информация за значителни пропуски в световната борба с международното пране на пари.

По-рано тази седмица Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) разпространи оценка на изтекли документи от министерството на финансите на САЩ, според които водещи световни банки от години работят с опасни клиенти. По данните в белгийските медии български банки са били използвани за прехвърлянето на средства с неясен произход.

Цитиран е случай на британско дружество за производство на порнографски материали, което от българските си банкови сметки прехвърлило милиони долари към Карибските острови с посредничеството на белгийския клон на банката Ай Ен Джи (ING).

Допълва се, че белгийското представителство на посочената банка има посреднически договори с много чуждестранни партньори, някои от които "със съмнителна репутация" и включително в нашата страна, Литва и Барбадос.

Снимка: Associated Press
 

Белгийските разследващи журналисти заключават, че националният клон на Ай Ен Джи е извършил най-големия брой съмнителни преводи според данните в проверените над 2000 "доклада за подозрителна дейност" на министерството на финансите на САЩ за 2011 - 2017 година. Случаят е наречен "Досиетата FinCEN" и засяга преводи на обща стойност два трилиона долара. /БТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.