33 обяснения в любов на България са събрани в новия сборник на Светлозар Желев. „България за напреднали“ е книга, която задава въпроси. Започва от най-важния – как трябва да обичаме родината си?

От него следват и въпроси като: какво всеки от нас е дал на България? Какво сме направили за нея и какво бихме могли да направим? Какви са големите проблеми на страната ни? Къде са кривиците ни и къде и какво имаме да изправяме?

Тях читателят може да си зададе чрез историите на всичките 33-ма автори в сборника. Популярни личности, писатели, преводачи, хора на изкуството, чужденци, които обичат България. Сред тях са Георги Господинов, Давид Бернщайн, Десислава Апостолова-Ван Дам, Джеремая Чембърлин, Елизабет Костова, Илия Троянов, Капка Касабова, Капка Тодорова, Ксения Банович, Мария Касимова-Моасе, Мануела Малеева, Николай Грозни, Палми Ранчев и Теодор Ушев. Някои разказват за България през разкази, а други – през личните си истории и пътувания. Сборникът включва и откъси от текстове на Атанас Далчев, Николай Лилиев, Райко Алексиев и Станислав Стратиев.

От техните думи става ясно, че България е там, където съществува любовта към нея, а историите в сборника говорят за отговорната любов към родината.

„Когато се влюбим в един човек, ние виждаме в него в началото само най-хубавото. После започваме да обичаме и неговите дребни кривици и нещата, които не ни харесват. Ето тази любов, истинската, любовта на опита и на опознаването за мен е важната, когато говорим за България. И понеже всеки един от тези хора наистина познава България и я обича по онзи друг начин, без да бъдат слепи, аз смятам, че така трябва да я обичаме всички. Да виждаме това, което не ни харесва и да се опитваме да го поправим“, сподели в „Артефир“ съставителят на „България за напреднали“ Светлозар Желев.

Той се надява читателите да са готови за отговорността, която страната ни носи. Неслучайно сборникът е за напредналите. Тези, които не искат готовите отговори и които не искат „да бъдат опростявани и опростачвани“.

Книгата, чийто художник е Дамян Дамянов, всъщност поставя началото на „Литературен гид за напреднали“ – поредица, която ще включва книги за вкуса, за историята, за различните изкуства, за спорта. Идеята е това да бъде един своеобразен гид за живота и за неговите красиви страни.

Светлозар Желев ще се стреми годишно да излизат по две книги от поредицата. Официалната премиера на първата, поставила началото ѝ – сборникът „България за напреднали“, ще бъде на 11 ноември от 19 часа в Литературен клуб „Перото“, съобщава БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.