Виктория Георгиева изпълни чудесно песента си „Growing Up is Getting Old”в зала Rotterdam Ahoy и успя да донесе петото класира на България във финала на „Евровизия“. Това ѝ дават право да се бори за голямата победа на 22-ри май, събота, съобщава БНР.

“Направихме го заедно! България е на финал на „Евровизия 2021“! Емоцията на сцената беше неописуема и не можах да сдържа сълзите си. Благодаря на всички, които ме подкрепиха“, сподели Виктория.

Другите класирани страни за финала са Сърбия, Албания, Гърция,Молдова, Финландия, Албания, Португалия, Исландия, Сан Марино, Швейцария.

В първия полуфинал на 18 май се класираха песните от Норвегия, Израел, Русия, Азербайджан, Малта, Литва, Кипър, Швеция, Белгия и Украйна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.