"България преговаря за задълбочаване на военното сътрудничество със САЩ и усилена охрана на въздушното ни пространство."

Това каза за bTV началникът на отбраната адм. Емил Ефтимовпо време на едно от най-мащабните учения на транспортната авиация в Пловдив.

В тренировката под името "Тракийско лято" фокусът е върху транспортната авиация.

Формация от американски C-130 и български C-27J "Спартан" изпълняват полети за десант на хора и товари.

"Най-важното е да се избегне рискът за самолетите така, че да има сигурна и безопасна платформа по време на парашутните скокове", каза майор Дерек Ендеуек.

В рамките на съвместната тренировка беше демонстрирано инфилтриране на тактическа група от командоси, както и авиомедицинска евакуация.

"Начинът, по който ние взаимодействаме с американските военновъздушни сили по никакъв начин не се различава от начина, по който работим и взаимодействаме с нашите военновъздушни сили, заяви ген. майор Явор Матеев.

"Смятам, че целите и задачите на тренировката са постигнати", каза ген.-майор Цанко Стойков, командир на ВВС.

В тренировките участваха и български изтребители.

През следващия месец българските МиГ-29 ще тренират елементи от съвместна охрана на въздушното пространство с американските си съюзници.

"Нашият фокус е към съвместно носене на "Ер полисинг". Правим всичко, за да поддържаме техническата изправност на МиГ-29, но същевременно трябва да гарантираме сигурността на нашето небе, сигурността на обединеното пространството на НАТО така, че всякакви съвместни инициативи са уместни", съобщи адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната.

В общите тренировки с военновъздушните сили на Съединените щати в Европа сега участват общо 750 военнослужещи, съобщи "bТВ"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.