България подкрепя преговорната рамка за присъединяване на Албания към Европейския съюз, но не и тази за Северна Македония, съобщи БНР.

Това обяви на брифинг в Министерството на външните работи българският дипломат номер едно Екатерина Захариева. Брифингът продължава.

Вицепремиерът Захариева изтъкна, че трите условия, поставени от София, не са спазени от Скопие. Тя подчерта:

"Готови сме да продължим преговорите, когато има готовност за компромиси от другата страна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.