„България очевидно трябва да започне свой успешен международен маркетинг, в противен случай негативната тенденция в туристическия сектор ще продължи. Има някои външни негативни фактори като COVID-19 и войната в Украйна. Но най-големият проблем е, че от години има незадоволителен маркетинг на България като изключително атрактивна дестинация. Ще продължим с усилията си да променим това и каним всички да се присъединят! В туризма трябва да работим заедно, тогава можем да напишем успешната история за България!“, заяви д-р Франк Кванте, председател на Управителния съвет на Алианс Българско Черноморие.

Думите му са по повод на първата годишнина от съществуването на Алианс Българско Черноморие. Днес Алиансът празнува точно една година от своето основаване. Главната цел на сдружението е да обедини частните компании, Черноморските общини и Министерството на туризма за изграждането на силен туристически бранд и по-добър маркетинг на Българското Черноморие.

Сдружението е решено да разработи и приложи маркетингова стратегия и кампания на основните туристически пазари – Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Израел и др. Алиансът също така има за цел да подобри комуникацията и сътрудничество между всички заинтересовани страни в сектора. Членове на сдружението са: летища, авиолинии, туроператори, хотелиери, неправителствени организации, както и други организации, свързани с туризма, в т.ч. община Бургас.

Алианс Българско Черноморие постави начало на периодично провежданите „Инфо срещи на професионалистите в туризма“, с участието на представители на Министерството на туризма, инициира и участва в организирането на Българо-полски бизнес форум в гр. Варшава, присъства на множество срещи на високо ниво, проведе първоначален подбор на международно утвърдени агенции по дестинационен маркетинг.

По повод първия рожден ден на Алианс Българско Черноморие, Управителният съвет на сдружението изказва огромна благодарност на всички свои членове за доверието и смелостта им да се присъединят към тази амбициозна инициатива, чиито цели се простират отвъд просперитета на всяка конкретна членуваща организация.

Специални благодарности се отправят и към всички партньори, оказали подкрепа в дейността на Алианса, само някои от които са:

⦁ Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн - Посланик на Федерална Република Германия в България;

⦁ Илин Димитров - Председател на Комисията по туризъм към Народното събрание на Република България;

⦁ Николай Костов - Съветник в Посолството на Република България във Варшава;

 

⦁ Асоциация на инкаминг агенциите (AIA) с председател - г-н Иван Грошев;

⦁ Германо-Българската индустриално-търговска камара с главен управител – д-р Митко Василев, както и много други.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.