Древният римски коридор между България и Турция Виа Диагоналис, който свързва от векове изтока и запада, ще бъде изграден наново като част от проект за реставрация, пише "Хюриет дейли нюз".

Петстотингодишният мост на Сиявуш паша, известен като Гърбавия мост, недалеч границата между България и Турция, ще бъде възстановен в рамките на проекта.

Срещата за обявяване на проекта, който ще бъде внедрен в сътрудничество в Асоциацията за насърчаване на туризма в Одрин и община Харманли, се състоя в Одрин, пише вестникът.

На срещата с участието на проектните координатори кметът на Харманли Мария Киркова наблегна на значението на пътя за туризма в двете държави. "Мостът в Харманли, който в момента е затворен за посещения, е сред основните туристически райони и е естествен

Мостът в Харманли, който в момента е затворен за посещения, е една от основните туристически зони и е естествена връзка между туристическите райони в Харманли," каза Киркова, цитирана от "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.