България и Гърция подписаха Програма за съвместни действия в областта на туризма за 2024 – 2026 г. Споразумението беше подписано преди официалното откриване на международното туристическо изложение PHILOXENIA 2023, на което България е почетен гост и участва с щанд на площ от 100 кв. м.

„Подписването на Програмата ще засили допълнително двустранните отношения. Това ще даде началото на нови съвместни проекти и инициативи, ще създаде общи туристически бизнес мрежи, ще разработи проекти за насърчаване на инвестициите и развитието на туристически продукти.“, заяви министър Динкова.

В рамките на срещата с гръцкия си колега Олга Кефалояни, Зарица Динкова посочи, че през последните години взаимното политическо доверие се задълбочава. „Търговско-икономическите отношения се развиват включително и на регионално ниво. Ползотворно е сътрудничеството в областта на културата и образованието. Оценяваме и подкрепата ви за членството на България в Шенгенското пространство.“, допълни тя.

Туризмът е сектор, който предлага нови икономически възможности, а културното ни наследство свързва хората, подчерта министър Динкова. „Двустранното ни сътрудничество се развива все по-интензивно. Броят на гръцките туристи в България продължава да расте и Гърция остава една от най-предпочитаните дестинации за българските туристи.“, допълни тя.

Събитие като Philoxenia Expo е съвременна възможност за създаване на платформа, насочена към оползотворяване на туристическия ни потенциал и укрепване на трансграничното партньорство, отбеляза при откриването на изложението българският министър на туризма. „Променяме модела за растеж към нов по-устойчив, екологичен, дигитален и приобщаващ, за да може сектора да се изправи пред предстоящите предизвикателства.“, подчерта Зарица Динкова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.