България е на 27-мо място заболеваемост и на 9-то по смъртност в Европа. Това стана ясно днес на редовния брифинг на здравните власти. „За 7 дни излекуваните са 14 853, а новопотвърдените случаи 4023”, обясни министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. Доцент Ангел Кунчев престави данните в Европейския съюз и къде България се нарежда по заболеваемост и смъртност.

„Искам да благодаря на всички български граждани, че достигнахме тези добри резултати. Сега ми се иска да ги запазим максимално дълго. Доживяхме времето, след като ноември оглавявахме класациите по заболеваемост, сега да сме на 27-о място сред страните от ЕС и Европейското икономическо пространство. На 6-о място ме на Балканите за 14 дневен период, което е 154 души на 100 хиляди”, обясни още доц. Кунчев.

Смъртността е 13,7 на сто и страната ни заема 9-о място в ЕС.

Той изрази надежда, че ще запазим тази тенденция до достигане на голям процент ваксинирани в страната и сагата с опасния вирус ще остане само спомен.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.