"Ситуацията в Китай е овладяна. Нови случаи на коронавирус се регистрират при чужденци, които се прибират от Европа. Местни огнища като цяло не са се появявали от няколко месеца“. Това каза пред БНР Кирил Кирилов, живеещ в китайската провинция Дзянсу.

„В нашата провинция нещата са спокойни, имахме един чужденец, който се прибра от Италия и разбрахме, че имал контакт в автобуса от летището към разпределителен център за карантиниране. Всички ние в последствие бяхме карантинирани в специален лагер, там ни направиха тестове и стояхме три дни там“.

Кирилов уточни, че повечето случаи се проверяват още на летището и чужденците се карантинират поне за 14 дни.

„Маски се носят в целия обществен транспорт и там се правят щателни проверки. В самите населени места почти всички мерки са отпаднали - 90 на сто, с изключение на обществените места, маски не се носят почти никъде. Преди месец бяха намерили 10 човека заразени в една провинция на север, но за една седмица тестваха 11 милиона души и се оказа, че няма разпространение, само петима души намериха“.

Кирилов допълни пред БНР: „Дисциплина, технологии и организация – това се прави в Китай. Хората следват модела и не се съпротивляват срещу мерките. И още, за разлика от Европа, тук хората вярват на правителството си и затова мерките се спазват по-лесно“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.