Б.Т.Р. постави първото парче в „Пъзел“ –а с едноименната песен. „Пъзел“ е пилотен сингъл от предстоящия 13 –и студиен албум на групата. Завършената картина, в музикална форма на албума „Пъзел“ е с концерт – премиера на 13 октомври, в зала 1 НДК . „Пъзел“ на Б.Т.Р. е с подкрепата на Национален фонд " Култура ".

https://www.youtube.com/watch?v=k-PHDJvLnJA

„Пъзел“ следва тенденцията на твърдия звук от последния албум на групата „Невидими стени“ . Песента е за истинското приятелство и е посветена на дългогодишния приятел на групата – Петър Лисицов - Пърпала. Имиджовото видео е дело на Боряна Николова и Боян Карамфилов. Музиката и текстът са на Славчо Николов, аранжиментът е на Б.Т.Р.

Пилотният сингъл „Пъзел“ групата ще изпълни на предстоящия концерт на 21 май, ФКЦ Варна.

Б.Т.Р. „Пъзел“

Музика и текст – Славчо Николов

Аранжимент – Б.Т.Р.

Продуцент - Б.Т.Р.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.