Азербайджан даде още десет дни на арменците в граничния район Калбаджар да се изселят.

Изтеглянето на войските и цивилните от района трябваше да приключи вчера съгласно условията на примирието, с което бе сложен край на 6-седмичната война за Нагорни Карабах, предаде Ройтерс.

Разположен между Карабах и същинска Армения, Калбаджар бе завладян от арменците през 90-те години. Днес говорител на азербайджанския президент Илхам Алиев повтори, че заселилите се там арменци нямат право да останат. Местните жители започнаха да напускат масово района още преди дни, след като опожариха къщите си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.