Един от символите на Бургас - мостът в Приморския парк - ще бъде осветен в цветовете на националния трибагреник тази вечер. Програмата по честване на националния празник ще започне със заупокойна молитва в памет на загиналоте, която ще бъде отслужена в катедралния храм "Св. Кирил и Методий".

Заради влошаващата се епидемиологична обстановка в Бургас, част от събитията посветени на националния празник, бяха отменени. Сред проявите, които ще се състоят, са традиционното поднасяне на венци и цветя на паметниците, свързани с Освобождението.

20 лодки ще развеят националния трибагреник в акваторията на пристанището в атрактивна демонстрация.

В 10.00 часа ще тръгне голямо автошествие към град Българово. За четвърта поредна година се провежда то припомня организаторът Пламен Карашев:

"Тръгваме от Морска гара. Кметът на град Бургас, господин Николов ,ще даде старта на авто - и мотошествието. Насочваме се извън града по път I-6 през квартал "Ветрен", последната ни точка е град Българово, където ще влезем с едно доста внушителна и доста интересна хореография. Взел съм решение да няма никаква фолклорна програма с цел да не се образува хоро и хората да не бъдат в крайна близост."

Прожекция на филма "Под игото" в Дома на нефтохимика и две изложби са също част от програмата.

Точно в 18.30 часа прожектори ще осветят моста в Приморския парк в цветовете на националния ни флаг.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.