За една хилядна от секундата на 28 април мощен взрив от радиоимпулси е обхванал Земята, засечен от радиотелескопи в Северна Америка.

Сега астрономите са открили източника на този странен сигнал - и резултатите могат да разкрият дълго търсената причина за някои от най-загадъчните космически сигнали, регистрирани някога, предаде nationalgeographic.com.

В три проучвания, публикувани днес в списание Nature, международна група учени идентифицират радиовълните.

Телескопите са улавяли подобни и преди, но винаги извън нашата галактика. От години изследователите спорят какво може да ги причини, като спекулациите стигат до извънземни технологии.

Сега знаем, че вероятно става въпрос за екзотичен звезден обект, наречен магнетар - тип млада неутронна звезда, която има изключително мощно магнитно поле.

Магнетарът SGR 1935+2154 е разположен в нашия Млечен път.

Открити през 2007 г., бързите радио вълни бяха изключително трудни за проучване именно заради продължителността им.

Преди години учени бяха скептични, че наистина са от космоса, а не погрешно идентифициран сигнал от източник на Земята, като микровълновите печки, съобщава "news.bg".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.