Днешният Еньовден поставя началото на дългоочаквания фестивал „Аспарухово пее и танцува“ – емблематичен за района ни, с над половинвековна история!, отбеляза кмета Ивайло Маринов и съобщи, че по този повод в Народно читалище „Просвета 1927“ са подготвили интересна програма.

В рамките на петте фестивални дни от 26 до 30 юни специални гости на празника ще бъдат:

26.06 - Яница

27.06 - Бобан Здравкович

28.06 - братя Аргирови

29.06 - Йорданка Христова

30.06 - Мила Роберт

На сцената в Аспаруховия парк традиционно ще се изявят множество вокални и танцови състави от всички възрасти и всички части на града!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.