От 23 до 25 юли община Девня ще бъде домакин на Арт пленер. В него са поканени да се включат всички деца от Девня. Тридневното събитие ще се проведе пред Музея на мозайките. Кметът на общината Свилен Шитов съобщи, че заниманията ще се водят от гости художници от Ямбол, Сливен, Бургас и Карнобат.

Арт пленерът се организира по инициатива на Школата по приложни изкуства „Мечта“ към Центъра за личностно развитие в града ни.

Заниманията и в трите дни ще се провеждат от 12 часа до 16.30 часа. На място ще бъдат осигурени всички необходими материали. Предвидени са открити курсове по рисуване и пластика. Ще има демонстрации за придобиване на основни умения и познания в областта на изобразителните и приложни изкуства, лекции и уроци, предоставящи разнообразие от възможни интерпретации на природни теми, забавни техники и изразни средства.

На 23 юли водещ ще бъде ръководителят на Школа „Мечта“ Миглена Коларова. Децата ще научат повече за пейзажа, натюрморта, графиката. На 23 юли художникът Марчо Русев ще представи работа с глина и пластилин. Директорът на Музея на мозайките в Девня Иван Сутев ще разкаже за античния Марцианопол и за изкуството на мозайките.

В последния ден на пленера Христо Колев ще представи художествена обработка на дърво. Петя Димитрова ще покаже техники за направата на два вида кукли. Радостина Колева ще запознае децата с тънкостите в изработката на художествена тъкан и пано, като ще демонстрира работа със стан.

Събитието ще приключи с обща изложба и награждаване на участниците.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.