Минало: Атентатът в храма „Света Неделя” остава едно от най-трагичните събития в новата българска история

Едно от най-зловещите събития в българската история се случва на 16 април 1925 г. По време на погребението на запасния генерал Константин Георгиев, председател на Демократическия сговор, убит два дни по-рано от трима неизвестни, в храма избухва бомба, която почти изцяло го разрушава.  

Екип на Паралел 43


125 години от създаването на първия товарен автомобил

Първият камион в света е създаден през 1896 г. Един от най-големите таланти в изобретенията Готлиб Даймлер търсил нови области на приложение за създадения от него двигател с вътрешно горене. Така изобретил мотоциклета, след това продължил с моторизираната количка, моторизиран противопожарен шланг...

Екип на Паралел 43
Административен съд - Варна, отличи най-добрите участници в конкурс за есе на тема "142 години Търновска конституция"

В Деня на Търновската конституция в Административен съд – Варна, гостуваха ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“, с която съдът работи вече пета поредна учебна година по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт - информиран избор и гражданско...

Екип на Паралел 43

КАТ - Варна, пуска от понеделник нова серия регистрационни номера

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че в деловодството на сектор «Пътна полиция» към отдел «Охранителна полиция», което се намира на бул. «Ян Хуняди» № 5, от понеделник, 19 април 2021 г., започва приемането на заявления за право на използване на...

Екип на Паралел 43

Поздрав от Хамбург за юбилея на Варна-100 години курортен град

Поздравления от цял свят получава Варна по повод 100-годишнината от обявяването на морската столица за курортен град. Видеообръщения изпращат много градове партньори, които ще бъдат представени в сайта на Община Варна и в социалните мрежи.

Екип на Паралел 43
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.