Индиец беше арестуван на летище София, след извънредно кацане на самолет на "Еър Франс", летящ от Париж за Делхи. Мъжът се опитал да нахлуе в пилотската кабина, но бил обезвреден.

Мъжът се е държал агресивно още от началото на полета. След това се е скарал с няколко от пасажерите, сбил се е с един от тях и е нападнал членове на екипажа. Пътникът е бил обезвреден в самолета. Вследствие на това полета на френската авиокомпания "Ер Франс" е кацнал извънредно на летище София.

Там служители на "Гранична полиция" са задържали индийския гражданин. Предстои да му бъде повдигнато обвинение, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.