От ОД на МВР - Върна съобщиха, че са задължали двама рецидивисти – на 24 и 34 години.

Оказва се, че на 31.07.т. г. - рано сутринта, в района под Зоокът-Варна, те нападнали 32-годишен мъж. След като му нанесли удари по тялото, издърпали раницата и мобилния телефон на жертвата.

Разследването по случая започнало веднага след подадения сигнал. По него работят криминалисти на ОД на МВР - Варна и Второ РУ.

Задържаните са познати на полицията, преди това са осъждани за извършени от тях аналогични престъпления.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.