35-годишен българин е арестуван с обвинение за изнасилване и незаконно задържане на 50-годишна жена в Гърция, съобщава NOVA TV. Лежал е в затвора за изнасилване и на 22-годишна студентка Освободен е предсрочно миналата година, като към момента на престъплението е бил в пробация. Полагал е подписи в полицията.

Жената е била държана в плен и е била малтретирана в продължение на 7 часа. Успяла е да избяга, а когато са я намерили е била почти неузнаваема. Веднага е била настанена е в болница. Ден по-късно е била изписана и е дала показания пред полицията.

В понеделник българинът е задържан, а вчера му е повдигнато обвинение за изнасилване на 50-годишната жена, която е работила като чистачка. В момента мъжът е задържан заедно с друг българин, за когото се твърди, че му е помагал и му е носил храна и дрехи. Днес те двамата ще дават показания пред следовател.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.