„Темата с храма-музей „Света София“ в Истанбул преминава в политическата плоскост. „Св. София“ е византийската патриаршия, там е било седалището на патриарха, което е било политически център, затова, превръщайки този политически център в джамия, Ердоган го изтрива“. Това коментира пред БНР арабистът проф. Владимир Чуков.

Той отбеляза, че следи гръцките медии, които обвиняват правителството си, че гледа на въпроса политически, а не религиозно.

„Ердоган има интересен подход, когато икономиката закъса, когато има проблеми от вътрешнополитическо естество, изважда външен инструмент, външно събитие. И „Св. София“ е част от предизборния инструментариум, но до изборите има много време, затова „Св. София“ се вписва в ожесточената битка през последните месеци между Гърция и Турция.

Превръщането на „Св. София“ в джамия е част от отговора на Анкара какви ще са двустранните отношения с Атина“, допълни проф. Чуков в предаването „Хоризонт за вас“.

Арабистът подчерта, че съпротивата срещу един такъв акт не е била убедителна от различните християнски църкви:

„Позиции бяха заети от правителствата, а не от църквите. Единодушното е, че става въпрос за турска вътрешна политика“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.