И тази година на 23 април (Международния ден на книгата и авторското право) празнуваме книгите и четящите хора в една инициатива, родена във Варна, и превърнала се вече в национална кампания, отбелязаха от Регионалната библиотека. 22-то издание на „Маратон на четящите хора“ се провежда под мотото „Литературата среща образите” и търси връзките между пространствата на въображението, които изгражда художественият текст, и интерпретациите на киното, театъра и сценографията, които оформят физическата среда. Гостуват режисьори, сценаристи, илюстратори и изследователи на литературата и театъра.

Сцените за четене и събитията са отворени за всички приятели и почитатели на Библиотеката, а пълната програма може да намерите на сайта www.libvar.bg. Маратонското четене започва в 8.30 ч. в основната сграда на Варненската библиотека и ще се фокусира върху любими книги, интерпретирани от сценичните или визуалните изкуства. Акцентите в програмата са пъстри и със сигурност всеки ще намери нещичко интересно за себе си – от забавната варненска периодика през кинолектория, посветена на Едгар Алън По, до маратонската премиера на „Приказка за библиотеката”.

Маратонът ще бъде официално закрит от 18.00 ч. с отворена дискусия на тема „Оригиналът или адаптацията?”. С гостите Петър Денчев (писател и театрален режисьор), Теменуга Станчева (художник и сценограф) и Огнян Ковачев (преподавател и културолог) ще бъде разисквано дали можем ли да говорим за адаптация от изкуство в изкуство и какви нюанси носят изразните средства на всяко едно от тях.

Включете се в „Маратон на четящите хора 2024” и празнувайте Международния ден на книгата и авторското право!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.