Апелативният спецсъд призна за виновни Десислава Иванчева в искане и получаване на подкуп, а Биляна Петрова и Петко Дюлгеров - че са я улеснили. Те бяха осъдени съответно на 8, 7 и 6 години затвор при първоначален строг режим, като времето, което са прекарали като задържани и под домашен арест ще бъде приспаднато от присъдата. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.
Миналата година на първа инстанция Иванчева, Петрова и Дюлгеров бяха осъдени съответно на 20, 15 и 12 години затвор. Двете жени бяха признати за виновни само за искане на подкуп в особено големи размери.
Съдът призна Десислава Иванчева за виновна, че като кмет на район "Младост" е поискала и получила подкуп, а Петрова за виновна в това, че като съучастник и помагач умишлено е улеснила Иванчева да поиска и приеме подкуп. Дюлгеров беше признат за виновен, че е улеснил бившия кмет в деянието й.
Съдебният състав разясни, че е отменил изцяло присъдата на първата инстанция, заради многото корекции, които е трябвало да направи по нея. Също така обясни, че няма достатъчно доказателства, които да сочат, че е било поискано от тримата подсъдими увеличение на първоначалния подкуп от 250 на 500 хил. евро, заради това ги е признал за невинни по тази точка.
Председателят на Апелативния спецсъд Георги Ушев, който е част от съдебния състав по делото, каза още, че определените наказания са справедливи.
Съдът също така не промени мерките за неотклонение на тримата подсъдими и ги остави под домашен арест, допълва БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.