Съдиите и служителите от Варненския апелативен съд отново се включиха в кампания за даряване на книги, съобщиха от пресслужбата на институцията. Събраните близо 200 тома те са предали на библиотеката в читалище „Просвета 1905“ в град Аксаково.

Екипът на съда откликна на информацията, че 14 февруари освен празник на виното и любовта е и Международен ден на даряването на книги - International Book Giving Day. По този повод Асоциация „Българска книга” призова институциите, дружествата и гражданите да се включат в акция „Книгодаряване”.

„Разбрахме, че читалището в Аксаково има потребност от нова литература. В града живеят много семейства с млади хора, ученици и студенти. Съобразихме се с желанието на културното средище да набави за своите читатели художествена, научнопопулярна, средношколска и англоезична литература, и се опитахме да им бъдем полезни“, обяснява председателят на съда Ванухи Аракелян.

„Всяка стойностна книга е крачка в необятния свят на познанието – най-голямото богатство на всеки човек. Вярваме, че любовта към словото трябва да възпитаваме от най-ранна възраст и да поддържаме до последен дъх“, допълват съдиите и съдебните служители, които за пореден път станаха посланици на четенето.

Преди близо половин година екипът на съда се включи в Акция „Книгодарител“ , която беше насочена към читалищните библиотеки в малки населени места.

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.