„Малките фирми според мен, подцениха възможността навреме да се прехвърлят на свободния пазар за избор на доставчик на електроенергия, разчитайки, че срокът отново ще се удължи, но този срок е фиксиран законодателно и той не може да се продължи“, заяви пред БНР Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум. Думите му са в контекста на изтичащия срок за малките фирми да изберат доставчик на ток и да излязат на свободния пазар.

Миналата година най-малките фирми трябваше да излязат на свободния пазар на ток, беше им даден гратисен период, който на 1 юли изтича. По последните данни досега само 1/3 са избрали доставчик на ток.

„Фирмите е важно да изберат доставчик, защото това пряко влияе на разходите им за електрическа енергия. Ако тези разходи за ток от общите им са под 5 на сто, те могат и нищо да не предприемат. Но цената, която ще плащат всички, които не са направили избор за доставчик на ток на свободния пазар след 1 юли, ще бъде значително по-висока. До началото на юни трябва вече да са се регистрирали при новия доставчик и от 1 юли вече да получават от него електрическата енергия по цени на свободния пазар“, обясни експертът.

Антон Иванов заяви също, че за разлика от миналата година, цените на електроенергията на свободния пазар са по-високи.

„С над 30 на сто се повишиха цените за всички доставчици. Но ако фирмите не изберат доставчик на свободния пазар, те ще плащат още повече за електроенергия. Затова пък тези фирми, които още миналата година избраха доставчик на ток на свободния пазар, се радваха на едни много по-ниски цени от това, което сега ще получат всички от 1 юли. За съжаление, пазарните условия се промениха рязко от началото на годината в цяла Европа, това вероятно ще се отрази и на регулирания пазар, но вече няма начин страната ни да отказва да осъществява намеренията за либерализация на пазара, които обещаваше през годините и поемаше ангажименти, разписваше различни документи в тази връзка", поясни още енергийният експерт.

По думите му се очаква увеличение на цената на електрическата енергия, а за домакинствата ще се търсят всякакви начини да бъдат защитени:

"Но съм скептичен, че при такъв голям скок, че ще се получи очакването за минимално увеличение от 2 - 3 на сто, както е било досега", каза още Иванов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.