От днес (1 февруари 2021 г.) предаването „Библиотеката“ по БНТ 1 ще е с изцяло нов облик и нов водещ. Анна Ангелова. Тя поема формата, като целта й е предаването да бъде ексклузивна територия за книги, хора и идеи. То ще продължи да се излъчва всеки понеделник от 23:30 часа.

„Вярвам, че сега се чете повече и че всеки читател се превръща в съавтор чрез своята гледна точка и въображение. Ето защо „Библиотеката“ става споделено пространство за книги, хора и идеи. Надявам се да привлечем и нова аудитория.

Ще се стремим към добрия вкус, качествената журналистика, смислените разговори и актуалното съдържание. Ще заложим не само на нови заглавия и премиери, но и на разговори за събития, проблеми, инициативи и тенденции от сектора. Ще търсим литературата навсякъде – в и отвъд книгите,“ казва Анна Ангелова, водеща на „Библиотеката“.

В обновеното предаване ще се обособят отделни сегменти като: „Музикална библиотека“, „Кино библиотека“ и др. В рубриката „Литература без граници“ ще бъдат представяни интервюта с чуждестранни автори и ще се търси тяхната гледна точка към света днес.

Биографиите и автобиографиите, както и изданията за пътешественици са сред най-търсените през последните години, затова „Библиотеката“ ще отдели време и за тях. Анна Ангелова обещава да надникне и в библиотеките на известни личности, за да разбере какво четат те и кои са книгите, които са им повлияли и са ги променили.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.