Сняг и заледявания причиняват затруднения за транспорта в някои части на Англия и Шотландия. Това води до отлагане на часове за ваксиниране и прекратяване на съдебни дела.

Метеоролозите предричат тежък уикенд за Югоизточна и Източна Англия, където вече с часове вали сняг. Издаден е жълт предупредителен код. Подобно е положението и в някои части на Мидландс и Шотландия. Очакват се сериозни затруднения за транспорта със закъснения и отлагания на влакове и полети, както и заледявания по пътищата. В някои по-изолирани райони се очаква прекъсване на електрозахранването. Зимните условия от няколко дни причиняват проблеми за масовото ваксиниране срещу Covid-19, тъй като много хора, които са от приоритетната група на най-възрастните, не успяват да спазят определените им часове, съобщава БНР.

Проблеми има обаче и с навременната доставка на дозите с ваксина в здравните центрове. Някои от тях дори напълно затвориха врати. Организации, грижещи се за бездомните хора, активираха усилията си за настаняването им в домове или временни убежища.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.