Германският канцлер Ангела Меркел предупреди, че държавата е изправена пред тежка зима заради епидемията от коронавирус, информира ДПА. Германия наложи едномесечна частична блокада до края на ноември.

"Предстоящата зима ще отправи големи искания към всички нас", каза тя в седмичното си радиообръщение.

"Вирусът ще продължи да доминира в нашия живот доста време", подчерта канцлерът и добави, че това означава, че хората няма да могат да се срещат толкова лесно като преди, съобщава "news.bg".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.