При сегашния ход на увеличаване на заразените третата вълна на коронавируса у нас се очаква след 4 седмици. Това стана ясно от изказването на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на bTV. Парламентарните избори са насрочени за след малко повече от 6 седмици – 4 април.

„Ние сме в подножието на нова вълна, дай боже тя да не е толкова интензивна, но виждаме 24% нарастване за една седмица. Това значи, че след 4 седмици, ако така върви, ще имаме удвояване на случаите“, прогнозира доц. Кунчев.

Думите си той приложи като аргумент срещунамерението на част от хората да отложат ваксинирането си, докато не разполагат с по-богат избор от медикаменти.

„Въпросът е да се предпазиш максимално ранно, а не някога във времето“, подчерта Кунчев.

Според него ваксинационният план не е пред провал – имунизациите „вървят добре“, а количествата от необходимите медикаменти се увеличават. Той обаче е песимист за шанса негативните нагласи към ваксинирането у нас да се преобърнат.

„Нищо не може да стане с вълшебна пръчица. Това го знаем от години, защото се занимаваме с други ваксинации. За мое съжаление на Балканите сме сред най-песимистичните“, каза доцентът.

Според него нежеланието за ваксинация сред младите хора е поради това, че не са засегнати сериозно от вируса.

Здравният инспектор добави, че в момента наистина няма избор с какво да се ваксинират желаещите.

Той отново подчерта, че липсата на данни за ефективността върху възрастни хора не означава, че ваксината не е ефективна. Въпреки това Кунчев добави, че ако човек има конкретни предпочитания за даден препарат, може да отложи ваксинирането, но той не го препоръчва.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.