Тежките алергични реакции към коронавирусната ваксина на Moderna са редки, съобщават Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), след като над 4 милиона души получиха първата си доза в САЩ.

Въз основа на данните, CDC коментира, че анафилактичен шок, животозастрашаваща алергична реакция, има в 2,5 случая на 1 милион приложени ваксини, съобщава "news.bg".

Агенцията предупреди, че рискът от анафилаксия е труден за сравнение с ваксините, които не са COVID-19, тъй като все още е програмата за ваксинация е в ранен етап.

Към 10 януари има 10 случая на анафилаксия от Moderna, съобщени сред 4,04 милиона души, които са получили първите си дози от ваксината на Moderna, според седмичния доклад на агенцията за заболеваемостта и смъртността.

В девет случая началото настъпва в рамките на 15 минути след ваксинацията. Няма съобщения за смъртни случаи, свързани с анафилаксия.

CDC заявява, че характеристиките на тежките алергични реакции към ваксината на Moderna са подобни на тези, съобщени при ваксината на Pfizer и BioNTech.

По-рано този месец CDC съобщи и за тежките алергични реакции към Pfizer/BioNTech, настъпили при 11,1 случая на 1 милион ваксинации.

И при двете ваксини симптомите се появяват в рамките на минути след ваксинацията и са по-чести сред жени. Много от тези, които са претърпели анафилаксия, след като са получили някоя от ваксините, са имали анамнеза за алергии или алергични реакции, а няколко от тях са имали анафилаксия и в миналото, коментира CDC.

Агенцията заяви, че местата, където се прилагат ваксини COVID-19, трябва да тестват ваксинираните, да разполагат с необходимите консумативи и служители за управление на анафилаксията и незабавно да лекуват подозрителни случаи с инжектиране на епинефрин, същото лекарство в EpiPens.

Мониторингът от системата за докладване на нежелани събития на ваксината открива 21 случая на анафилаксия след прилагане на 1 893 360 дози от ваксината Pfizer-BioNTech COVID-19, 71% от тях са възникнали в рамките на 15 минути след ваксинацията.

Снимка: EPA/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.