Министерството на отбраната извършва проверка по случая в Чешнигирово, съобщиха от ведомството днес. Оттам уточняват, че до момента не са постъпвали официални жалби и сигнали във връзка с оповестения чрез медиите случай в село Чешнигирово.

Американски военни са нахлули в производствен цех по време на военно учение в селото на 11 май, съобщава NOVA TV.

Войниците претърсили цеха и са изплашили персонала. Собственикът и работниците във фабриката искат да съдят всички отговорни за излязлото от рамки учение.

Министерството на отбраната е предприело нужните действия за изясняване на всички обстоятелства по случая е назначена проверка. До нейното приключване Министерството ще се въздържа от коментари по темата, се казва в съобщението на МО, съобщава "offnews".

Снимка: NOVA TV

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.