Американски учени успяха да влязат в сънищата на хора и да говорят със спящите. „Успяхме да установим взаимодействие със спящи във фазата на бързия сън. Те общуваха в реално време и отговаряха на нашите въпроси. Досега никой не смяташе, че това е възможно”, коментира професор Кен Пейлър, когнитивен невролог от Северозападния университет в САЩ, цитиран от „Сайънтифик Американ”.

Отдавна се знае, че хората могат да обработват външни сигнали, като звуци и миризми, докато спят. Има също доказателства, че е възможно да реагират без да се будят. Двупосочната комуникация обаче е по-сложна. Тя изисква човек, който спи, всъщност да разбере какво чува и да мисли за това достатъчно логично, за да отговори, посочва Пейлър.

За това проучване той и колегите му наели доброволци, които казват, че си спомнят поне един сън седмично и им предоставили насоки как да осъзнават сънищата си. По време на различните тестове учените наблюдавали мозъчната активност на участниците.

Паралелно подобни независими проучвания се провеждат в Германия, Франция и Холандия. Пейлър и екипът му решили да си сътрудничат с европейските си колеги. В крайна сметка всички тези проучвания постигат същите резултати.

В тях участвали общо 36 доброволци, които били подложени на 158 различни теста. Информацията достигала до спящите чрез разнообразни способи, като аудиозаписи с въпроси или морзов код с проблясвания на светлината. В будно състояние доброволците разказвали, че са чули и видели въпросите и са се опитали да им отговорят.

От колко сън се нуждаем и защо е толкова важен

В 18 процента от опитите те давали правилни отговори, в други 18 процента – двусмислени. В 3% - неправилни. При повечето тестове - 60 процента, изследователите не получавали отговор от спящите.

А в част от случаите хората отговаряли правилно на математически задачи, докато спят, но не си спомняли въпроса след събуждане. Резултатите са публикувани в „Кърънт байолъджи”.

Как да заспиваме по-лесно и бързо

Тези открития „оспорват нашите идеи за това какво е сън”, смята Бенджамин Бейрд, постдокторант в университета на Уисконсин, който изучава сънищата и не е участвал във въпросните проучвания, съобщава "Vesti.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.